ஆன்றோர்களே! சான்றோர்களே! உங்கள் விழிகளாலும் விரல்களாலும் என் எழுத்துள் ஆசிர்வதிக்கப் படட்டும்

Thursday, August 27, 2015

குடந்தையுடனும் நெல்லைக் கண்ணனுடனும் பட்டிமன்றம்

கும்பகோணத்தில் என் தந்தை தமிழ்க்கடல் நெல்லைக் கண்ணன் அவர்களின் தலைமையில் பட்டி மன்றத்தில் பேசியபோது.