ஆன்றோர்களே! சான்றோர்களே! உங்கள் விழிகளாலும் விரல்களாலும் என் எழுத்துள் ஆசிர்வதிக்கப் படட்டும்

Tuesday, August 29, 2017

ஆதி விருது பெற்ற இனிய தருணம்


வின் தொலைக்காட்சியின் ஆதி விருதினை உங்கள் ஆதிரா பெற்ற இனிய தருணம்.
நன்றி டாக்டர் தேவநாதன் யாதவ்
திரு குணசீலன்