ஆன்றோர்களே! சான்றோர்களே! உங்கள் விழிகளாலும் விரல்களாலும் என் எழுத்துள் ஆசிர்வதிக்கப் படட்டும்

Friday, August 23, 2013

மெல்லிசை மன்னருடன் இனிய சந்திப்பு...

18/08/13 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையில் உள்ள ஸ்டூடன்ஸ் விஷன் அகதமி நடத்திய ஆண்டு விழாவில் மெல்லிசை மன்னர் எம்.எஸ்.விசுவநாதன்,  ஸ்டூடன்ஸ் விஷன் அகதமியின் தலைவர் ஆர். ராஜராஜன், கல்வித் தலைவர் வசந்தி ராஜராஜன்,  நல்லாசிரியர் விருதுபெற்ற ஜி.பெரியண்ணன், எட்வர்டு சாலமன் ராஜா, அரிமா தட்சினாமூர்த்தி ஆகியோருடன்No comments:

Post a Comment