ஆன்றோர்களே! சான்றோர்களே! உங்கள் விழிகளாலும் விரல்களாலும் என் எழுத்துள் ஆசிர்வதிக்கப் படட்டும்

Sunday, July 8, 2012

மெளனம்உன் 
இதழ்கள் மூடிய
மெளனத்தில்
திறந்து விடுகின்றன
என்
நரகத்தின்
கதவுகள்!

6 comments: